Hormonrådgivare – kvinnan mitt i livet som lärarledd version

Anmäl dig här

Med den här kursen får du både bredd och djup kring hur hela klimakterieprocessen påverkar kvinnan, från 40+ och de närmsta 20 åren. Du kan gå kursen för din egen skull eller ta in den i befintlig hälsoverksamhet som du redan bedriver.

I kursen ingår:

  • två lärarledda kursdagar via Zoom samt extra frågestund.
  • hela distanskursen Hormonrådgivare – kvinnan mitt i livet från kursplattformen. Den tar cirka 20-30 timmar att gå igenom beroende på din bakgrund. Du har tillgång till kursmaterialet under ett år.

På de två kursdagarna går vi tillsammans igenom steg för steg fakta och symtom kring när könshormoner förändras och hamnar i obalans genom klimakteriet, hormonbehandling, hur stress påverkar, vikten av att ha en bra sömnkvalitet, kostens betydelse, svullnad och viktuppgång och mycket mer.

Denna lärarledda variant av kursen passar dig som vill ingå i en grupp och kunna ställa frågor medan undervisningen pågår. Vill du hellre läsa på egen hand, kan du köpa kursen som 100 % distans utan de två lärarledda dagarna. Du får samma innehåll, men väljer själv när du vill studera.

Det är valfritt att skriva ett enklare prov och vid godkänt resultat få diplom. (gäller båda typerna av kurs).

Vill du fundera lite mera men ändå inte missa information om mina utbildningar, anmäl dig till mitt nyhetsbrev.

Pris : 5.700:-

Priset inkluderar 25 % moms.

Kursplattform distanskurser

Distanskurser för dig som vill studera i egen takt. Där finns även kursen till Hormonrådgivare som 100 % distans,

Till hormonskolan

Nästa lärarledda kursstart 8 + 15 mars 2024

Forklimakteriet 2

För vem

Kursen för dig som vill förstå klimakteriet och kvinnohälsa 40+ på ett djupare plan.

Studiegrupp forklimakteriet

Kursdatum

Nästa kursstart 8 + 15 mars 2024.

Studiegrupp forklimakteriet 4

Kursinnehåll

Både bredd och djup kring hormoner samt övergripande annat som påverkar hormonerna och kvinnohälsan.

Studerar online

Lärarledd onlineföreläsning

Två heldagar ingår i kursen. Vi ses online via Zoom.

Onlineföresläsning
Namnlos design 70

Självstudier via e-moduler

Utöver lärarledd undervisning läser du in resten av kursen som separata e-moduler.

Namnlos 1920 × 1080 px 1

Övrigt som ingår

Frågestunder och delade kursdokument.

Namnlos design 3

Kursintyg

Du väljer själv om du vill skriva slutprov och erhålla kursdiplom.

Behorighet

Behörighet

För att förstå kursinnehållet på bästa sätt behöver du en kunskapsgrund kring kost och näring.

Radgivning 2 kvinnor

Omdömen från 2022 och framåt

Här kan du läsa vad mina kursdeltagare tycker om kursen.

Omdömen
Louise Rudberg Hormonterapeut 1

Läraren Louise Rudberg

Louise Ruberg är beteendevetare, kost- och hälsocoach med funktionsmedicinsk inriktning och expert på kvinnohälsa och hormoner.

Kursen för dig som vill förstå kvinnohälsa 40+ på ett djupare plan

  • Du är kvinna och har du mycket kontakt i ditt yrkesliv med kvinnor som går igenom hela klimakterieprocessen?
    Kvinnor 40-60+ – en period då det händer massor i kroppen och det kan vara svårt att förstå hur man påverkas.
  • Eller du kanske bara vill förstå mer om din egen klimakterieprocess

Efter kursen kan du:

  • Ge råd i samtal med kvinnor som har olika typer av klimakteriebesvär
  • Du vet till vem du eventuellt behöver hänvisa
  • Du har mer kunskap om hur man hanterar olika klimakteriesymtom och besvär samt vilken typ av bioidentiska hormoner och läkemedel som läkare brukar förskriva, vilka kosttillskott du kan föreslå på en basal nivå.
  • Du känner till andra åtgärder som kan göra stor skillnad för kvinnokroppen i hormonell förändring.

Du kan helt enkelt föra ett mer avancerat samtal med en kvinna som behöver hjälp.
Du lär dig att se på klimakteriet från alla håll; kost, sömn, träning, hormontillskott, egenvård, relationer, magen, huden och mycket mer.

Du kan använda kunskapen från kursen och addera i ditt företagande eller gå den bara för din egen skull.

Anmäl dig här