mf Lärare1

Åren 2008 – 2014 undervisade jag regelbundet på konsultbasis åt dåvarande mf Gruppen som under åren ombildats till Paleo Institute med min kollega Jonas Bergqvist som VD. Mina elever var blivande Lic Kostrådgivare i Stockholm, Malmö, Göteborg, Nerja Spanien samt blivande Lic Personlig Tränare.

2015-2016 läraruppdrag för Anna Hallén Utbildningar AB på Lic Livsstilskonsult.

2016: startar min egen utbildning Dipl Hormonterapeut