Facebooklinkedinmail
ProverLabb canva

Jag gjorde ett intressant experiment på mig själv för några år sedan. Bestämde mig för att testa mina könshormoner via saliv och blod samma dag. Salivtestet skickades till Labrix i USA. Blodprovet togs på ett vanligt vårdlabb nära där jag bor, anslutet till www.werlabs.se, ett nätlabb jag samarbetar med där du själv kan välja, betala och utföra dina blodprover utan att först gå via vårdcentral.

Vill du själv prova werlabs kan du ange rabattkod ”louise2021” i kassan, så dras 10 % rabatt på totaltpriset samt att jag får några kronor provision från företaget.

Våra könshormoner är till åtminstone 95 % bundna till transportproteiner i blodet. SHBG är ett sådant transportprotein. När hormonerna är bundna så, är molekylerna för stora för att kunna förflyttas från blodådrorna och ut till vävnad för att verka på cellnivå. Man kan säga att de inte är ”fria” för att göra nytta på cellnivå.

Med blodprov får du inte värden på bundna OCH fria könshormoner, enbart totalen. För att kunna räkna ut värdet av de fria verkande hormonerna, behöver du även värdet av t ex SHBG, vilket vi sällan får i Sverige. Ett blodprovresultat presenteras oftast som serumvärde (S-Testosteron, S-Östradiol etc). Det innebär att man ur ditt venösa blodprov från armvecket slungat bort de röda blodkropparna och mäter nivåerna i blodserum.

Enligt en norsk hormonläkare jag studerat, skulle man kunna få rätta nivåer av fria könshormoner via kapillärblod – alltså stick i fingret. I dessa prover finns de röda blodkropparna kvar. Det här är kemiskt komplicerat och jag sitter hela tiden på ”skolbänken” för att lära mer och närma mig ännu större förståelse. När jag vet mer återkommer jag med ny information.

Med salivprov får du mätvärde på de fria hormonerna som passerat ut ur blodbanorna och till saliven. Det kan ge dig en bra indikation på vad som är tillgängligt ute i vävnaderna i resten av kroppen. Hormonnivåerna i saliv är låga jämfört med de totala hormonnivåerna som cirkulerar i blodet, och små hormonvariationer i blodet visar sig tydligare i salivtest. Forskare föredrar att jobba med hormoner i saliv kontra blod. I vården blir de för dyra.

Vissa forskare och läkare i USA anser att när det gäller testosterontest på kvinnor, så är blodtester inte tillräckligt ”känsliga”. Hormonnivåerna av testosteron hos en kvinna är tiondelar eller mindre jämfört med männens normala niåver. Man får därför bättre resultat när man mäter en kvinnas testosteron i saliv (eller urin t ex DUTCH-test) p g a tydligheten och känsligheten i mätningen. Visserligen är sådana tester dyra jämfört med blod, men betydligt enklare att utföra i hemmet, jämfört med att behöva besöka ett vårdlabb och lämna blod via nålstick i armen.

Det är också praktiskt att man kan göra flera tester under samma dygn med saliv och urin. Ta som exempel mätkurvor på stresshormonet kortisol som visserligen inte är en könshormon – men väl ingår i samma steroidhormon familj som könshormonerna  – och är nog så viktigt för balansen i OAT-axeln som alla påverkar varandra. Kortisolkurvor mäter man också via saliv (eller urin). Jag nämner det här för att de skapas ur samma molekyl som könshormonerna, nämligen kolesterol (fett i blodet).

När du använder bioidentiska hormoner via huden

Väljer du att använda bioidentisk progesteronkräm på huden kommer du inte kunna se hur dina värden påverkas via blodprov. Du mäter då nivåerna i t.ex. saliv eftersom inte transdermala tillskott (via huden) binds upp av några transportproteiner. Det gäller alltså även om du tillsätter östradiol via huden t ex Estradotplåster. Vad som gäller med mätning av orala tillskott (via munnen) håller jag på att undersöka vidare.

Skilj alltså på om du är i en fas i livet när du inte tar några hormoner alls (yngre kvinnor utan hormonpreventivmedel) jämfört med om du börjat med några hormontillskott. Välj rätt test i rätt fas. Sannolikt kan du ta de billigare blodtesterna om du är utan några hormontillskott och få en indikation på hur dina nivåer ligger till, men mest exakta värden får du fortfarande via saliv eller urin.

Vad visade då mina egna hormontester ?

Jag var vid detta test 55 år, i menopaus sedan c a 6 månder, använde transdermalt östradiol i form av Estradotplåster. Kombinerade det med att växla mellan oralt bioidentiskt progesteron och transdermalt bioidentiskt progesteron. Såklart var inte det 100 % smart att göra så vid provtagningstillfället. Men just i den perioden höll jag på att ställa in mina hormoner för bästa välmående och prioriterade den processen, framför att flera veckor innan ha varit strikt med progesteronet.

Av integritetsskäl väljer jag att inte lägga ut mina personliga hormonnivåer i detta inlägg utan kommenterar resultatet generellt. Jag är normalviktig, tränar regelbundet, inget sockerberoende, äter motsvarande paleokost – gluten och mejerifri. Måttligt med alkohol, sover 6-8 timmar per natt, arbetar som egenföretagare via hemmet. Mina stressnivåer kan gå upp emellanåt, jag har också en lätt underfungerande sköldkörtel. I detta inlägg kommenterar jag inte mina kortisolniåver eller sköldkörtelhormoner, bara könshormonerna.

Testet togs en slumpmässig dag eftersom jag inte längre hade en menscykel. För kvinnor som fortfarande menstruerar är det viktigt vilken dag man tar proverna. Salivtest (och urin) tas dag 19-21 vid en menscykel på 28 dagar. Då är progesteron nivåerna som högst. Jag vet att vården slarvar med att styra upp rätt provtagningsdag vid blodprov. Tidpunkten på dagen är också viktig för blodprov. Ska tas före 10.00 på morgonen.

Testosteron:

Salivtest: precis i mitten av ref värdena
Blodprov: precis i mitten av ref värdena

Östradiol (östrogen):

Salivtest: låg högt, hade bytt plåster dagen innan
Blodprov: låg väldigt lågt

Progesteron:

Salivtest: fint högt värde, men långt ifrån för högt med hormontillskott i postmenopaus
Blodprov: låg över vad som normalt brukar gälla i postmenopaus (ref värdena är satta på kvinnor utan hormontillskott)

Så vad lärde jag mig av mina prover ?

Inte så mycket, faktiskt. Sannolikt för att jag blandat olika former av progesteron samma månad som jag tog proverna. Men det ökade mitt intresse för att gräva vidare i och skaffa mig ännu mer kunskap om när man väljer olika testmetoder. Alla har inte råd med salivtester (eller DUTCH), men om blodproven inte ger dig sanningen, så gör de ju inte så stor nytta ändå. För att få en tydligare bild med hjälp av hormonblodprov kan man även behöva lägga till FSH- och LH värden. Det gäller även för män, för att utesluta att något är fel med hypofysen vid testosteronutredningar.

Någon eller några gånger i livet kan det ändå ha ett värde att göra ordentliga kontroller kring hur det står till med hormonerna. Man lär sig väldigt mycket om sin egen kropp.

Facebooklinkedinmail