Nya datalagen – GDPR

När du blir min klient kommer jag lagra följande uppgifter kring dig och din hälsa i 2 år:

  • kontaktuppgifter
  • hälsostatus med uppgifter om symtom, diagnoser, läkemedel och kosttillskott du tar
  • mina anteckningar från vårt/våra samtal
  • mina ordinationer för dina hälsoförändringar
  • de ev provsvar du skickat till mig

Dessa uppgifter kan lagras både i elektronisk form (GDPR säkrad via Competencer) och utskrivna på papper och samlade i mitt låsta arkivskåp.

Syftet med detta är att vi har stor nytta av att kunna gå tillbaka till dina uppgifter vid uppföljningsmöte. Vill du inte att jag lagrar några uppgifter kring dig, behöver du meddela mig det skriftligen innan vi börjar arbeta tillsammans. Du kan också närsomhelst begära att jag makulerar de uppgifter jag har sparat. Detta görs skriftligen till mig.