Klimakterieupplevelser

Här presenterar jag berättelser från kvinnor jag intervjuat om hur de upplever sin process genom klimakteriet vad gäller fysiska och psykiska förändringar.

Namnlos 1920 × 1080 px 1

Hur långt har vi kommit när det gäller attityder till klimakteriet?

Hur långt har vi kommit när det gäller attityder till klimakteriet? Det är internationella kvinnodagen idag 8…

Read More
Trott liggande

Vanliga symtom under förklimakteriet

Vanliga symtom under förklimakteriet Förklimakteriet är perioden från cirka 38 år och de närmsta 10-12 åren. Den…

Read More