Namnlos 1920 × 1080 px 1

Hur långt har vi kommit när det gäller attityder till klimakteriet?

Det är internationella kvinnodagen idag 8 mars 2022 och hur långt har vi kommit när det gäller attityder till klimakteriet?

När jag började specialisera mig på kvinnohälsa och hormoner redan 2013 var vi inte särskilt många i Hälsosverige som arbetade officiellt med dessa frågor. Men de senaste åren har stora positiva förändringar skett:

· nya poddar där vi lyssnar och lär av våra experter. Klimakteriepodden får du inte missa!

· ett flertal nya böcker om klimakteriet har har getts ut med massor med bra information och förtydliganden.

· diskussionen i sociala medier är betydligt mer öppen och kvinnor stöttar varandra på ett positivt sätt. Vi pratar mer öppet om våra symtom och obalanser.

· det kommer ständigt nya receptfria produkter för besvär med torra slemhinnor.

· nya appar utvecklas för att kunna logga sina symtom under klimakteriet. Jag har möte med kvinnorna bakom appen Olivia kommande vecka, för att höra hur de arbetar.

· förskrivning av bioidentiskt progesteron har ökat och förhoppningsvis ser vi snart slopat licenskrav på Utrogest 100 mg.

· många fler kollegor har vidareutbildat sig kring klimakteriet och erbjuder särskild rådgivning för kvinnor 40+.

· fler kliniker – både privata och med landstingsstöd – erbjuder särskild klimakterierådgivning.

Men vi har fortfarande mycket arbete kvar att göra. De kvinnor som föddes i slutet på 70-talet/början 80-talet och nu går in i förklimakteriet, accepterar inte att inte kunna söka information och åtgärder för sina klimakteriebesvär via modern teknik. De är datorvana och söker sig till effektiva lösningar, vana att ”googla” på sina symtom.

Många är högpresterande både privat och i arbetet, vana att träna regelbundet, kanske har fött barn 35+ och har därmed småbarn hemma samtidigt som hormonerna börjar svikta med alla de symtom det innebär.

Så vi fortsätter vårt arbete med att sprida klimakteriekunskap på alla plan. Du kan bidra genom att öppet prata om klimakteriet, att inte gömma undan det som alla vi kvinnor går igenom och jag fortsätter att utbilda genom kurser, webbinarium och enskild rådgivning.