Hormonrådgivare, kursdatum

Studiegrupp forklimakteriet

Nästa kursstart 8 + 15 mars 2024

Två obligatoriska föreläsningsdagar 8 och 15 mars samt frågestund 21/3 kl 18.30.
Dessutom ingår kompletternade e-moduler för självstudier.

Till kurssidan