Kvinna fragande vilsen

Hormonersättning, för- och nackdelar

Ju närmare menopaus du kommer i din förklimakterieprocess, desto tydligare brukar symtomen på alla hormonella förändringar komma upp till ytan. Det kan vara viktigt att informera sig om vilka alternativ det finns i form av hormonersättning för att avhjälpa symtom såsom hjärndimma, sömnbesvär, gråtmildhet, känslan av tung inre stress, svullnad, torrhetskänsla i underlivet, lustproblematik.

Jag höll ett facebook live i min grupp: Louise Rudbergs hormonforum september 2022. Här kan du titta på inspelningen och lära dig mycket mer om för- och nackdelar med hormonersättning och hur du ska tänka.

https://youtu.be/IbUHO_aeZ0Y