Kvinnor man sjunkande nivaer

Hormonerna sjunker hos både män och kvinnor

Redan i 35-årsåldern förbereder sig kroppen på de hormonella förändringar som kommer när kvinnan går in i förklimakteriet, vanligtvis någonstans i 40-årsåldern. Hela klimakterieprocessen kan pågå i 10-20 år.

Under förklimakteriet börjar könshormonet progesteron sjunka och hamnar i obalans gentemot östrogen – en så kallad östrogendominans har uppstått. Östrogennivåerna i sin tur ökar och minskar oregelbundet, vilket påverkar humör och psykisk stabilitet. Kvinnan kan uppleva mer oro, depressionsliknande symtom med ökad inre stress och med stora variationer från dag till dag.

Symtomen kan vara oregelbunden mens, viktuppgång och svullnad, instabilt humör och sömnsvårigheter, värmevallningar, sötsug, minnesstörningar, rikligare blödningar, längre PMS perioder, högre stresskänslighet, huvudvärk och migrän, värk i både leder och muskler. Bristande lust är också ett vanligt symtom som kan skapa spänningar i relationen.

Menopausen innebär inte att östrogennivån är lika med noll. Som du ser på bilen så har en kvinna cirka 50 % östrogenproduktion kvar när hon närmar sig menopaus, för att sedan sjunka ytterligare de kommande 20-30 åren. Progesteronproduktionen efter menopaus är oerhört låg eftersom ägglossningen har upphört.

Mannens sjunkande testosteronnivåer är inte lika påtagliga, de sjunker långsammare. En man omkring 60 år har fortfarande kvar en relativt hög testosteronnivå. Nivåerna är naturligtvis även individuella och påverkas negativt av felaktig kost, stress, övervikt, dålig sömnhygien, brist på styrketräning etc.