Sjukvård

Vad är funktionsmedicin

Under 2018 studerade jag funktionsmedicin via Funktionsmedicinska Institutet.

Funktionsmedicin är ett medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund definiera och behandla de verkliga orsakerna till ohälsa. Inom funktionsmedicinen betonas livsstilsförändringar och näringstillskott som komplement till läkemedelsbehandling.

Den stora majoriteten av all ohälsa i dagens samhälle är relaterad till livsstilen. Gener bestämmer känsligheten för hur lätt varje enskild individ drabbas av ohälsa, men det är livsstilen som ofta avgör om en sjukdom eller ett symtom bryter ut. Livsstilens fyra grundpelare är:

  • Kost och näring
  • Träning och rörelse
  • Sömn och avslappning
  • Stress och motståndskraft
  • Relationer och nätverk

Inom funktionsmedicinen ser man kroppen som en helhet – som en produkt av gener och livsstilsvanor. Det är inom funktionsmedicinen viktigt att ta hänsyn till varje individs genetiska förutsättningar, men framför allt hur livsstilens fyra grundpelare på kort och lång sikt kan stödja läkningsprocesser vid sjukdom. För att få stöd i den processen behöver du hjälp av en kunnig terapeut.

Jag kan hjälpa dig.