ProverLabb_canva

Tester

Symtom och och ifyllda hälsoformulär kommer man långt med men ofta behöver man även provsvar att luta sig mot för att vara mer säker, se avvikelser och kunna mäta resultat av förändringar man gör med sin livsstil. Jag hjälper dig att välja rätt för just din hormonella fas.

DUTCH complete hormontest

DUTCH-testet är ett avancerat sätt att mäta hormoner i torkad urin och används av kända funktionsmedicinska läkare t.ex. Carrie Jones, Dr Mercola och Diana Noland.

Jodtest - Iodine Profile dried urine test

Test viktigt för sköldkörtelns hälsa.

Urintest, i hemmet. Komplettera gärna med Werlabs Sköldkörtelpanel.

ArcticMed fettsyrabalanstest

Viktigt test för att förutse ökad risk för hjärtkärlsjukdomar, inflammationer, koncentrationssvårigheter. Görs med stick i fingret hemma.