Avbokning utbildning

Din anmälningsavgift återbetalas endast mot läkarintyg som kan intyga att du inte kan genomföra utbildningen. Slutfakturan skickats ut i augusti, se nedan.

Slutbetalning utbildning inkl. boendepaket ska finnas på mitt bankkonto senast 2018-09-15.  Slutsumman faktureras.

Avbokning efter att full kursavgift – inklusive boendepaketet -erlagts

Vid avbokning efter att Louise Edlund Utbildningar erhållit full kursavgift inkl boendepaket, krävs läkarintyg som kan intyga att du inte kan genomföra utbildning, för att såväl anmälningsavgiften som resterande totalavgift ska återbetalas.

Vid avbokning (ska ske skriftligen), efter att slutfakturan skickats ut men inte förfallit till betalning , återbetalas endast 50 % av fakturabeloppet (utan läkarintyg) samt 200:- i administrativ avgift debiteras. Resterande 50 % förfaller till betalning på förfallodagen (även om du avbokat och oberoende av skäl). Fakturor som betalas efter förfallodagen skickas till inkasso. Anmälningsavgiften återbetalas ej.

Vid avbokning närmare än 30 dagar före kursstart (utan läkarintyg), och efter att slutfakturan skickats ut, återbetalas 0:- och fakturan ska omgående betalas i sin helhet oberoende av skäl till avbokning. Fakturor som betalas efter förfallodagen skickas till inkasso. Anmälningsavgiften återbetalas ej.

Har du påbörjat, men inte kan fullfölja utbildningen sker ingen återbetalning av kursavgiften. Du får dock möjlighet att fullfölja utbildningen vid ett senare tillfälle om fler kursomgångar genomförs. Jag kan dock inte garantera hur länge jag kommer hålla Dipl Hormonterapeut i Sverige. Allt beror på marknadens efterfrågan från tid till annan då min utbildning är unik i sitt slag.

Övrigt

Louise Edlund Utbildningar förbehåller sig rätten att ställa in utbildning om det är för få anmälda deltagare eller annan anledning vi inte kan råda över, utan att bli skadeståndsskyldig för ev resekostnader etc. Om Louise Edlund Utbildningar ställer in, återbetalas inbetalda belopp omgående.